Talande webbLyssna

Studiebidrag

Du som går på gymnasiet får automatiskt ett studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN) på 1050 kronor i månaden.

Vilka villkor finns för studiebidrag?

  • Du ska ha fyllt 16 år
  • Du ska vara svensk medborgare
  • Du måste studera på heltid
  • Du måste ha tillräcklig närvaro i skolan

Är du under 18 år betalas bidraget ut till vårdnadshavare och från och med att du fyller 18 år betalas det ut direkt till dig. Du får studiebidrag från och med att du fyllt 16 år till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget betalas ut 10 månader per år.

Du som inte är svensk medborgare måste ansöka om studiebidrag hos CSN (Centrala studiestödsnämnden). En länk dit hittar du i högerspalten. Du kan också be om hjälp från studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Extra tillägg

Extra tillägg kan beviljas dig som har det svårt ekonomiskt. Bidraget prövas med hänsyn till din närmsta familjs beräknade inkomster. Hänsyn tas även till eventuell förmögenhet.

Ansökan om extra tillägg görs hos CSN (se högerspalten).

Senast publicerad: 2017-05-23