Talande webbLyssna

Gymnasieutbildning i
Värmdö kommun

Det finns många bra alternativ för dig som vill studera på en gymnasieutbildning i Värmdö. På dessa sidor kan du bland annat läsa mer om gymnasieskolor i Värmdö kommun och övriga frågor som rör kurser och utbildningar på gymnasiet.

 

Om gymnasieutbildning

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan; 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program.

Utöver de 18 nationella programmen finns fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Det finns även utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen, som exempelvis särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar.

På Gymnasieantagningens hemsida kan du läsa mer om de olika programmen och vilka behörighetskrav som gäller, se länk i högerspalten. 

Om gymnasiesärskoleutbildning

Gymnasiesärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Gymnasiesärskolan är fyraårig. Den kan erbjuda dig nationella program och individuella program. Utbildningsnämnden beslutar om du har rätt att gå i skolformen gymnasiesärskola.

Läs mer om gymnasiesärskola i Skolverkets Broschyr Kort om gymnasiesärskolan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan ladda hem den eller beställa den i tryckt form.

 

Senast publicerad: 2018-07-25