Talande webbLyssna

Nya Slussen

En illustration över hur Slussen kan komma att se ut med Katarinahissen i förgrunden.

Under ombyggnaden av Slussen är det under 2016–2019 som trafiken påverkas som mest.

Det händer vid Slussen 2016–2019

I dagsläget pågår en stor mängd arbeten som förbereder för de stora arbetena som tar vid i juli 2016. Då påbörjas rivningen av den östra bron samt de södra delarna av Katarinavägen. Arbeten med kajerna längs Munkbron och Stadsgårdsleden kommer då också att ta vid.

Bussarna från Nacka och Värmdö kommer att gå under hela byggtiden och kör i egna kollektivtrafikkörfält på Stadsgårdsleden. Under de första två åren av byggtiden ligger bussterminalen kvar där den ligger idag. För att trafiken ska flyta smidigare utökas antalet ankomstplatser från dagens tre till fem.

Från 2018 flyttar bussarna ut till en ny temporär terminal lite längre österut, längs med Stadsgårdskajen. Den tillfälliga terminalen har bättre standard och högre kapacitet än dagens terminal.

Från den 24 juni 2016 kommer all busstrafik som idag går på Katarinavägen att ledas om till andra gator fram till mitten av 2019. Det leder till att flera gator kommer att belastas hårdare än vad de gjort tidigare.

Mer om Slussen

I förslaget till nya Slussen ska platsen anpassas till vår tids förutsättningar för tre centrala funktioner - trafik, stadsliv och vatten.

Under Mer information finns länkar till mer information om projektet och där kan man även prenumerera på ett nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.

Informationslokal på Stadsgården

Stockholms stad har öppnat en utställnings- och informationslokal om Slussenprojektet på Stadsgården 8, Södermalm.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2019-03-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation