Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunstyrelsen 
5 december 2018

Försäljning av fastigheter

Kommunstyrelsen har i uppdrag att kartlägga fastigheter som inte krävs för eller används för kommunala ändamål. Med utgångspunkt från det, samt kommunens fastighets- och lokalpolicy, har en genomlysning av sammanlagt nio kommunalt ägda lokaler i Gustavsbergs hamn och centrum gjorts. Nu föreslås därför en försäljning av Tornhuset. Tidigare har kommunfullmäktige fattat beslut om försäljning av Dekorhuset och Konstnärshuset.

Gällande övriga fastigheter som ingått i kartläggningen, bland annat Elverket och del av Porslinsfabriken och Torkhuset, är försäljning inte aktuell i nuläget.

Reviderade reglementen och delegationsordning

Med anledning av att en ny nämndorganisation beslutades i juni 2018 så har reglementen, styrdokument och delegationsordning reviderats och omarbetats. Det bestämdes då också att kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett utskott för samhällsbyggnadsfrågor samt att föreslå relevanta styrdokument med anledning av den förändrade organisationen.

Reglementena har korrigerats efter den nya nämndorganisationen och nämndernas ändrade ansvarsområden. Förslagen till reglementen följer de rekommendationer om tydlighet och tillgänglighet som SKL, Sveriges kommuner och landsting, har tagit fram för den här typen av styrdokument samt för att bättre stämma överens med aktuell lagstiftning och praxis. Den nya delegationsordningen har baserats på ändringarna i kommunstyrelsens ansvarsområden.

Styrdokumenten ska gälla från 1 januari 2019 och slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige den 19 december.

Senast publicerad: 2018-12-06

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information