Talande webbLyssna

Kommunen som samhällsutvecklare

Måtten för samhällsutveckling är en blandning av mått som kommunen själva kan påverka och mått som även beror på sådant som är utanför kommunens kontroll men som också är viktiga för samhällsutvecklingen.

Värmdö uppvisar en positiv trend där andelen förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år ökar samtidigt som andelen invånare som någon gång har erhållit ekonomiskt bistånd minskar.

Under 2016 startades 8 företag per 1 000 invånare. Resultatet är en försämring jämfört med förra året men det ligger långt över genomsnittet. Undersökningen visar också att företagarnas uppfattning om kommunens service och bemötande har blivit mycket bättre.

Företagsklimat är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag där kommunernas service rankas totalt och inom fem myndighetsområden samt sex av serviceområdena. Värmdö kommun har visat samma eller bättre resultat i samtliga myndighets- och serviceområden.

Andelen miljöbilar i kommunens fordonsflotta ligger i nivå med genomsnittet för riket. Nästan varannan bil i kommunens fordonsflotta är numera en miljöbil.

Resultaten med kommentarer för alla mått inom samhällsutveckling finner du i denna sammanställning.


Senast publicerad: 2017-11-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation