Talande webbLyssna

Kommunens effektivitet

Frågor om kommunens kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat man får ut av nedlagda resurser. Alltså hur mycket man får för pengarna och hur effektiva kommunens insatser är.

I området effektivitet ingår kostnads- och effektivitetsmått inom förskola, skola, särskilt boende, hemtjänst samt grupp- och serviceboende enligt LSS.

90 procent av elever i årskurs 9 är behöriga till något nationellt program på gymnasiet vilket är betydligt högre än genomsnittet för landets kommuner. Elevernas syn på skolan och undervisningen ligger under genomsnittet och det här resultatet behöver förbättras. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen har ökat med drygt fem procent medan kommunens kostnader per betygspoäng i årskurs 9 har minskat.

Resultaten med kommentarer för alla mått inom effektivitet finner du i denna sammanställning.

Senast publicerad: 2017-11-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation