Tyck till
Talande webbLyssna

Värmdö kommuns förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisationen ansvarar för kommunens olika verksamheter, genomför uppdrag och ger stöd till de politiska nämnder och styrelser som de är kopplade till.

Organisationsschema: Kommundirektör och chef kommunledningskontoret: Camilla Broo, Utbildningskontoret: Rekrytering pågår, Kultur och fritidskontoret: Fredrik Nornvall, Samhällsbyggnadskontoret: Christina Leifman, Social- och omsorgskontoret: Anne Lundqvist, Vuxenutbildning & arbetslivskontoret: From 1 mars: Anna-Stina Fors Sjödin

Sex kontor

Värmdö kommuns förvaltningsorganisation indelas i sex kontor, fem av dem samlar kommunens utåtriktade kärnverksamhet:

  • Utbildningskontoret
  • Kultur och fritidskontoret
  • Samhällsbyggnadskontoret
  • Social- och omsorgskontoret
  • Vuxenutbildning och arbetslivskontoret

De här kontoren erbjuder verksamheter och service i både egen kommunal regi och genom externa utförare. Utöver det tillkommer den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer.

Utöver de fem kontoren som ansvarar för kommunens kärnverksamhet finns ett kontor för strategiskt verksamhets- och ledningsstöd. Deras uppdrag är att understödja de övriga sektorernas verksamheter samt säkerställa en samordning inom hela kommunförvaltningen:

  • Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret tillhandahåller rutiner, kompetens och annat stöd så att kärnsektorerna kan fullfölja sitt verksamhetsansvar med god kvalitet och effektivitet.

 

Senast publicerad: 2019-01-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Dokument