Tyck till
Talande webbLyssna

Värmdö kommuns organisation

Hand ritar organisationsschema på svarta tavlan

Kommunen består dels av den politiska organisationen med förtroendevalda som verkar i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, dels av förvaltningen där kommunens anställda arbetar i olika kommunala verksamheter.

Politisk organisation

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling, De förtroendevalda politikerna väljs i allmänna val som hålls vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer den politiska inriktningen och utser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet och bland annat för ekonomi, central förvaltning och planering.

Värmdö har nio politiska nämnder, samt kommunstyrelsen, vars ledamöter utses av kommunfullmäktige. Dessa beslutar om övergripande mål inom sitt ansvarsområde liksom om detaljbudget och uppföljning.

Organisationsskiss politisk organisation

Förvaltningsorganisation

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som består av sektorer, avdelningar och enheter. Kommundirektören är ledande tjänsteman.

De fem sektorerna är samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn, kultur- och utbildningssektorn, omsorgs- och välfärdssektorn, sektorn för ekonomi och uppföljning samt sektorn för administration, ledning och service. 

Sektorerna ansvarar för verksamheter, genomför uppdrag och ger stöd till de politiska nämnder som de är kopplade till.

I kommunledningsgruppen ingår kommundirektören och samtliga sektorschefer.

Senast publicerad: 2015-10-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information