Tyck till
Talande webbLyssna

Aktuell information om små avlopp

Nedan följer aktuell information om ansökningar om små avloppsanläggningar.

2018-12-14

Nya rutiner

Från och med den 1 januari 2019 införs nya krav på vilket underlag som ska bifogas en ansökan.

  • Tvärsektionsritning (om infiltration eller markbädd)
    Om du ansöker om en markbaserad avloppsanläggning, det vill säga en infiltration eller markbädd, behöver du bifoga en måttsatt tvärsektionsritning som visar hur anläggningen ska byggas upp och hur den ska placeras förhållande till befintlig marknivå. Se exempelritningar i ansökningsblanketten.

  • Läggningsanvisningar (om kompaktmoduler)
    Om du ansöker om en markbaserad avloppsanläggning med kompaktmoduler behöver du bifoga aktuella läggningsanvisningar för det fabrikat du ska använda.

  • Jordartsanalys (om infiltration)
    Markens egenskaper är en av de viktigaste förutsättningarna för att en infiltration ska fungera. För att ta reda på markens genomsläpplighet behöver en jordartsanalys utföras, vilket kan utföras i form av en siktanalys eller ett perkolationstest. Resultatet från analysen ska redovisas i din ansökan.

Från och med den 1 januari 2019 kommer tillstånd för avloppsanläggningar med vattentoalett inte längre att tidsbegränsas. Dessa anläggningar kommer istället att följas upp genom regelbunden tillsyn. Observera att anläggningar som idag har ett tidsbegränsat tillstånd fortfarande behöver ansöka om förnyelse av tillstånd innan det har gått ut. Vid ansökan om förnyelse gör vi en bedömning om anläggningen fortfarande fungerar som den ska eller om den behöver åtgärdas.

 

2018-10-17

Längre handläggningstider just nu

Det är många som är i färd med att förbättra sina avloppsanläggningar just nu, vilket vi tycker är fantastiskt. Tyvärr har det i kombination med att snön låg länge i våras inneburit att handläggningstiderna just nu är längre än normalt.

Vi ber om ursäkt för väntetiden och för allt besvär som det innebär för dig. Vi arbetar för att minska handläggningstiderna så att du kan få besked så snart som möjligt!

Handläggningstider
Tiderna vi redovisar nedan är ett genomsnitt. Saknar vi uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende så kan det dröja längre. Handläggaren informerar dig om det är någon uppgift vi saknar för att kunna pröva ditt ärende. Aktuell handläggningstid uppdateras månadsvis.‌

Komplett ärende

Normal handläggningstid

Genomsnittlig handläggningstid just nu

Från att en ansökan om enskild avloppsanläggning är komplett till dess att tillstånd har skrivits.

10 veckor

12 veckor

 

Kommentar: Om ansökan är komplett så kan ärendet hanteras snabbare när handläggning påbörjas. Det som bl.a. tar tid i handläggningen är tid mellan fördelning av ärendet till dess att platsbesök kan ske och remiss till berörda grannar. Inkommer uppgifter från grannar som är av betydelse för prövningen av ärendet ska även dessa kommuniceras med fastighetsägaren, det kan också vara så att ansökan behöver ändras efter platsbesöket om placeringen eller vald teknik inte bedöms vara lämplig.

Registrerat ärende

Normal tid

Genomsnittlig tid just nu

Från att en ansökan om enskild avloppsanläggning har registrerats fram till dess att tillstånd har skrivits.

22 veckor

30 veckor

 

Kommentar: Vi får in många ansökningar som inte är kompletta. Om det saknas uppgifter i ansökan behöver vi begära kompletterande uppgifter från dig och vänta på att de kommer in innan vi kan planera för nästa steg i processen. För information om vilka uppgifter som ska vara med i ansökan se längre ner på sidan ”Vilka uppgifter ska finnas med i min ansökan?”.

Senast publicerad: 2018-12-14