Tyck till
Talande webbLyssna

Ombyggnation Farstavikens skola/ Kvarnberget

Värmdö kommun bygger om och utökar lokalerna vid Farstaviken skola/Kvarnberget.

Syfte

Syftet med till- och ombyggnaden är att uppdatera tekniska system och ytskikt för att förbättra trivsel och arbetsmiljö, samt att kunna möta behovet av ett ökat antal elever. När projektet är klart kommer skolan kunna ta emot 700 elever att jämföra med 350 innan ombyggnaden.

Bakgrund

Arbetet började med schakt- och grundläggningsarbeten i slutet av 2015. I januari 2016 startade stomarbeten för tillbyggnadsdelar. Installations- och byggarbeten avseende till- och ombyggnad startade under våren 2016.

Status i projektet

Hela projektet är färdigställt inför skolstart hösten 2018. Skolans area har då utökats med totalt 2 678 kvm.

Skolverksamheten har fortgått parallellt i angränsande lokaler samt tillfälligt inhyrda skolpaviljonger, vilket har varit utmanande för alla inblandade inte minst för skolpersonal och elever.

Frågor?

Om du har frågor om ombyggnationen av Kvarnbergsskolan är du välkommen att kontakta fastighetsenheten via telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se eller kontakta oss via varmdo.kommun@varmdo.se.

 

Senast publicerad: 2018-08-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation