Talande webbLyssna

Skrotbilar

Skrotbil

Skrotbilar är en fara för miljön och klassas som farligt avfall. Om fordonet inte bedöms som skrot kan det tas i förvar och får då lösas ut av ägaren.

En skrotbil innehåller bland annat giftiga tungmetaller som bly och kvicksilver, men även oljor, bensin och glykol som kan läcka ut och förorena. Det är ett miljöbrott att överge en skrotbil ute i naturen eller på annat sätt förvara den olämpligt. För att bli av med din skrotbil vänd dig till valfritt auktoriserat skrotbilsföretag.

Om du ser ett fordon som stått länge och verkar övergivet kan du anmäla det till kommunen. I första hand vill vi att du anmäler detta via kommunens e-tjänst Anmälan om flytt av skrotbillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även mejla till varmdo.kommun@varmdo.se. Vänligen uppge plats, fabrikat, registreringsnummer och färg på fordonet.

Senast publicerad: 2017-01-09